Novinky

Prihlásiť sa na odber noviniek

ZRUŠENIE AUTORIZÁCIE OZV

Ministerstvo životného prostredia SR vydalo v súlade s ustanovením § 105 ods. 2 písm. i) zákona o odpadoch Rozhodnutia o zrušení autorizácií, účinných od 1.1.2018 pre 3 organizácie zodpovednosti výrobcov pre obaly a neobalové výrobky: 1. Slovmas, a.s., Bratislava, 2. ZEO Slovakia s.r.o., Košice, 3. Reccollection System s.r.o., Trnava. MŽP SR upozorňuje subjekty, ktoré majú zákonnú povinnosť uzatvoriť zmluvný vzťah s organizáciou zodpovednosti výrobcov pre obaly a neobalové výrobky, aby tento zmluvný vzťah uzatvárali len s organizáciou zodpovednosti výrobcov, ktorá má platnú autorizáciu.

Zoznam OZV s platnou autorizáciou ku dňu 1. 1. 2018: www.minzp.sk


Ministerstvo pdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vyhlásilo výzvu na podporu malých farmárov. Chce tak pomôcť malým poľnohospodárom pri štarte podnikateľskej činnosti a rozvoji rastlinnej aj živočíšnej výroby v krajine.
Malí farmári môžu získať grant vo výške 15 000 €, celkovo agrorezort  poskytne malým farmárom 4,95 milióna eur. Žiadosti je možné podať do 13. apríla 2018 na Pôdohospodársku platobnú agentúru.

Viac informícií: www.mpsr.sk

Dátum zverejnenia: 15. 1. 2018

Slovenský zväz automobilového priemyslu Slovenskej republiky (ZAP SR), ktorý je realizátorom  projektu na podporu elektromobility v SR oznámil predĺženie dotačnej schémy na vozidlá do zásuvky. Celý program pokračuje v nezmenenej podobe do 30. júna 2018.  Kompletné znenie podmienok k získanie štátnej dotácie na elektromobil alebo plug-in hybrid nájdete na
https://www.zapsr.sk/podpora-elektrickych-vozidiel/#bxe_green_line.


Dátum pridania: 10. 1. 2018Archív noviniek