Vyzvanie na predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na horizontálnu podporu účasti SR v Európskom výskumnom priestore

13.12 2017,

Operačný program: Výskum a inovácie
Riadiaci orgán: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Kód výzvy: OPVaI-RO/NP/2017/1.1.2-01.
Dátum vyhlásenia: od: 04. 12. 2017 do: 31. 01. 2018
Viac iformácií: www.partnerskadohoda.gov.sk

Copyright © 2019

Súvisiace články

Značky

Výzvy