Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameraná na podporu inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja v rámci domény Priemysel pre 21. storočie

19.12 2017,

Operačný program: Výskum a inovácie
Kód výzvy: OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-12)
Dátum vyhlásenia: 15. 12. 2017
Viac informácií: www.partnerskadohoda.gov.sk

Copyright © 2019

Súvisiace články

Značky

Výzvy