ŠOP SR môže fungovať aj lepšie, priznáva L. Sólymos, chystá v nej zmeny

16.01 2018, TASR

Sólymos: ,,Samozrejme, aj štátna ochrana prírody určite môže fungovať lepšie, ako funguje teraz, takže pripravujeme nejaké systémové zmeny, čo sa týka aj organizačne a možno aj personálne, ale to by som teraz nerozvíjal do ďalších detailov, ale určite sa to bude robiť."

Zrušenie autorizácie OZV

15.01 2018,

Ministerstvo životného prostredia SR vydalo v súlade s ustanovením § 105 ods. 2 písm. i) zákona o odpadoch Rozhodnutia o zrušení autorizácií, účinných od 1.1. 2018 pre nižšie uvedené organizácie zodpovednosti výrobcov pre obaly a neobalové výrobky: 1. Slovmas, a. s., Bratislava, 2. ZEO Slovakia, s. r. o., Košice, 3. Reccollection System, s.r.o., Trnava.

Vysoké Tatry: Kamzičia populácia zažíva najväčšie straty od roku 1971

15.01 2018, TASR

Vysoké Tatry, 12. januára - Tatranská kamzičia populácia v súčasnosti zažíva najväčšie straty od roku 1971. Vtedy v Žiarskej doline prišlo o život 12 kamzíkov po páde do rokliny, pravdepodobne v snahe uniknúť pred hlukom a svetlom zábavnej pyrotechniky z neďalekého Baranca.

L. Sólymos: Je na nás, aké kompromisy spravíme pre ochranu prírody

08.01 2018, TASR

Bratislava, 6. januára - Prístup k ochrane prírody na Slovensku sa podľa šéfa envirorezortu Lászlóa Sólymosa (Most-Híd) musí zmeniť.

L. Sólymos by chcel v tomto roku dotiahnuť zonáciu Tatranského národného parku

08.01 2018, TASR

Bratislava, 5. januára - Minister životného prostredia László Sólymos (Most-Híd) by bol rád, keby sa v tomto roku podarilo dotiahnuť zonáciu Tatranského národného parku (TANAP). O potrebe nového modelu fungovania v Tatrách sa hovorí už roky.

IEP: Skládky odľahčia vyššie poplatky za komunálny odpad a zvýhodnené triedenie

08.01 2018, TASR

Bratislava, 4. januára – Znížiť množstvo komunálnych odpadov, ktoré končia na skládkach a zvýšiť mieru recyklácie sa podarí, ak sa výrazne zvýšia poplatky za skládkovanie a v obciach sa zavedie systém poplatkov za komunálny odpad finančne zvýhodňujúci triedenie.

Envirorezort navrhuje vyššie poplatky za skládkovanie odpadov

08.01 2018, TASR

Bratislava, 28. decembra – Poplatky za skládkovanie odpadu sa majú od roku 2019 zvýšiť. Navrhuje to ministerstvo životného prostredia v novom zákone o poplatkoch za uloženie odpadov, ktorý predložilo do medzirezortného pripomienkového konania. Cieľom je znevýhodniť skládkovanie odpadov, ktoré je posledné v hierarchii odpadového hospodárstva.

Poľnohospodárov na Žitnom ostrove čakajú kontroly, vo vode sa našiel atrazín

08.01 2018, TASR

Trstená na Ostrove, 22. decembra - Poľnohospodárske subjekty na Žitnom ostrove čakajú mimoriadne, intenzívne a rýchle kontroly. Tie majú preveriť, či tieto prevádzky skutočne hospodária tak, aby nedochádzalo k znečisteniu zdrojov pitných vôd.

So sanáciou skládky vo Vrakuni sa má začať tento rok, potvrdil L. Sólymos

08.01 2018, TASR

Bratislava, 8. januára - Ministerstvo životného prostredia chce v tomto roku začať so sanáciou skládky v bratislavskej Vrakuni. Potvrdil to šéf envirorezortu Lázsló Sólymos (Most-Híd). V súčasnosti prebieha verejné obstarávanie na sanáciu, ktoré chce čo najviac spružniť, aby sa nepreťahovalo.

Aplikujete princípy udržateľného rozvoja vo vašej spoločnosti? Prispejte svojimi skúsenosťami zapojením sa do krátkeho prieskumu OSN!

21.12 2017,

Ministerstvo životného prostredia SR a Slovenská agentúra životného prostredia vyzýva na zapojenie sa do krátkeho prieskumu, ktorý je súčasťou projektu zameraného na zvýšenie úrovne dosahovania cieľa OSN v oblasti udržateľného rozvoja, konkrétne cieľa 12.6. Podstatou tohto cieľa je povzbudzovať spoločenskú zodpovednosť firiem.