Levice: Mesto plánuje spustiť osvetovú kampaň na podporu separovania odpadu

15.01 2018, TASR

Levice, 12. januára – Levická radnica chce v priebehu roka 2018 rozbehnúť osvetovú kampaň, pomocou ktorej bude obyvateľom mesta vysvetľovať prínosy separovania odpadu. Mesto chce získať na kampaň nenávratný finančný príspevok z Ministerstva životného prostredia SR.

Bratislava:Rača zadarmo odváža separovaný odpad spred takmer 200 rodinných domov

15.01 2018, TASR

Bratislava, 13. januára – Bratislavská mestská časť Rača odváža separovaný odpad spred takmer 200 rodinných domov. Túto službu pripravila pre svojich obyvateľov ešte v minulom roku a slúži ako náhrada za postupné rušenie hniezd separovaného odpadu z dôvodu veľkého znečistenia ich okolia.

V Ružomberku vznikne moderná kompostáreň, technika bude stáť 2 milióny eur

08.01 2018, TASR

Ružomberok, 5. januára – V metropole dolného Liptova sa v priebehu roka začne s budovaním modernej kompostárne, ktorá predstavuje jednu z najväčších investičných akcií v rozpočte mesta. Nákup techniky za viac ako 2 milióny eur schválili ružomberskí poslanci na štvrtkovom (4. 1.) mimoriadnom mestskom zastupiteľstve.

Lučenec chce v tomto roku pokračovať v budovaní kontajnerových stanovíšť

08.01 2018, TASR

Lučenec, 3. januára – Budovanie kontajnerových stanovíšť je jednou z oblastí, na ktorú sa počas aktuálneho roka chce zamerať samospráva Lučenca. V tohtoročnom rozpočte má na tieto účely vyčlenených 200. 000 eur, za ktoré chce postaviť sedem klasických uzamykateľných a päť polopodzemných stanovíšť v sídliskových lokalitách.

Envirorezort navrhuje vyššie poplatky za skládkovanie odpadov

08.01 2018, TASR

Bratislava, 28. decembra – Poplatky za skládkovanie odpadu sa majú od roku 2019 zvýšiť. Navrhuje to ministerstvo životného prostredia v novom zákone o poplatkoch za uloženie odpadov, ktorý predložilo do medzirezortného pripomienkového konania. Cieľom je znevýhodniť skládkovanie odpadov, ktoré je posledné v hierarchii odpadového hospodárstva.

Obec Kvakovce bude čoskoro sebestačná v oblasti nakladania s odpadmi

08.01 2018, TASR

Kvakovce, 27. decembra – Obec Kvakovce vo Vranovskom okrese bude čoskoro sebestačná v oblasti nakladania s odpadmi. Uspela s projektom zvýšenia kapacity jeho triedeného zberu a získala nenávratný finančný príspevok (NFP).

Väčšina odpadu končí stále na skládkach, rozširujú sa aj ich kapacity

21.12 2017, TASR

Bratislava, 21. decembra – Na Slovensku končí stále väčšina odpadu na skládkach. Okrem nízkej miery recyklácie sa nedarí ani znižovať množstvo odpadu. Ročne u nás vzniká asi desať miliónov ton odpadov.

Správa o stave životného prostredia Slovenskej republiky v roku 2016

20.12 2017,

Predkladaná Správa o stave životného prostredia Slovenskej republiky v roku 2016 informuje a hodnotí v akom stave je životné prostredie na Slovensku a v ktorých oblastiach dochádza k pozitívnym zmenám.

Správa o stave životného prostredia Slovenskej republiky v roku 2016

20.12 2017,

Predkladaná Správa o stave životného prostredia Slovenskej republiky v roku 2016 informuje a hodnotí v akom stave je životné prostredie na Slovensku a v ktorých oblastiach dochádza k pozitívnym zmenám.

Možnosti financovania budovania inteligentných, moderných a inovatívnych miest a regiónov

14.12 2017,

Európska komisia a Európska investičná banka (EIB) spoločne spustili platformu URBIS pre podporu financovania budovania inteligentných, moderných a inovatívnych miest a regiónov Cieľom služby je uľahčiť prístup miest a regiónov k financiám pri zavádzaní inovácií, prostredníctvom zvyšovania informovanosti o existujúcich nástrojoch, programoch a službách, technického a finančného poradenstva na mieru a preskúmania inovatívnych prístupov financovania investícií pre mestá a regióny.