ProEnviro: Súťaž o najlepší školský projekt

18.01 2013, Enviroportal

Slovenská agentúra životného prostredia v spolupráci s SHP Harmanec, a. s., a Slovenskou autobusovou dopravou Zvolen, a. s., vyhlásila VIII. ročník súťaže o najlepší environmentálny projekt organizovaný školou. s názvom. Poslaním súťaže ProEnviro 2012/ 2013 je propagácia a podpora projektov škôl smerom k trvalo udržateľnému rozvoju, zvýšenie záujmu žiakov a pedagógov o svoju školu a jej životné prostredie, rozvíjanie spolupráce či aktívnej účasti na riešení problémov komunity a regiónu.

Dni európskeho kultúrneho dedičstva v Liptovskom Mikuláši

21.09 2012, MŽP SR

Prednášky o podzemných krásach Slovenska a speleológii na objednávku. Takúto službu si pre študentov základných a stredných škôl pripravili pracovníci Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva (SMOPaJ) v Liptovskom Mikuláši. Stane sa tak v rámci Dní európskeho kultúrneho dedičstva na Slovensku. Akciu štartujú v pondelok, 24. septembra o 9:00 hod. Prednášať budú do 13:00 hod.

Zelená škola: Pomohli vyrásť školským projektom

04.07 2012, Enviroportal

Nové ekoučebne, bylinkové špirály, náučné chodníky alebo programy v prírode - to je len zlomok výsledkov projektov, ktoré v závere školského roka úspešne ukončilo 15 škôl zapojených do programu Zelená škola. Ich aktivity, vo výške 7 500,- eur, podporilo Centrum environmentálnej a etickej výchovy ŽIVICA a IKEA v rámci grantového programu Pomáhame vyrásť. Jeho cieľom bolo podporiť praktické aktivity škôl na ochranu životného prostredia so zapojením školskej a širšej komunity. 

Ekosúťaž ProEnviro má svojich víťazov

28.06 2012, Enviroportal

Do súťaže o najlepší environmentálny projekt organizovaný školou ProEnviro sa prihlásilo celkovo 56 školských kolektívov. Odborná organizácia Ministerstva životného prostredia SR - Slovenská agentúra životného prostredia v Banskej Bystrici vyhodnotila tie najlepšie z nich. Ceny udelila v troch kategóriách - materské, základné a stredné školy.

Environmentálna výchova v Banskej Štiavnici

27.06 2012, Enviroportal

Materské školy v Banskej Štiavnici -  Nezábudka a Bratská sa tento rok zapojili do projektu Variácie s prírodou - praktická ekovýchova pre materské školy, ktorý realizuje organizácia Daphne a ktorý podporila Nadácia pre deti Slovenska prostredníctvom programu Hodina deťom.

Oči na stopkách nám opäť nastavili zrkadlo...

19.06 2012, Enviroportal

Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP) už po druhý raz vyhlásila výsledky súťaže Oči na stopkách. Stalo sa tak pri príležitosti Svetového dňa životného prostredia.

HYPERICUM 2012 v znamení energie

15.06 2012, Enviroportal

V Stredisku environmentálnej výchovy Dropie sa 7. júna uskutočnil už 16. ročník pohybovo-vedomostnej súťaže Hypericum. Súťaže sa zúčastnilo 21 družstiev z celého západného Slovenska.

Školský program Na túru s NATUROU predstavili na seminári

11.06 2012, Enviroportal

Oboznámiť účastníkov s NATUROU 2000 vo vybraných chránených územiach v Banskobystrickom kraji bolo hlavným cieľom seminára, ktorý pri príležitosti Svetového dňa životného prostredia organizoval Banskobystrický samosprávny kraj. Cieľovou skupinou seminára s názvom Sústava chránených území a územia NATURA 2000 v podmienkach Banskobystrického kraja boli študenti a pedagogickí pracovníci.

Certifikát ekologickej stopy získalo 83 slovenských škôl

06.06 2012, Enviroportal

Slovenská agentúra životného prostredia po tretí raz udelila certifikáty školám zapojeným do školského programu Ekologická stopa. Certifikácia sa aj tento rok uskutočnila vo virtuálnej, environmentálne šetrnej rovine. Certifikát ekologickej stopy školy za školský rok 2011/2012 bol udelený školám, ktoré si v utorok 5. júna do polnoci vypočítali svoju ekologickú stopu aspoň jeden krát vo všetkých ôsmich oblastiach (elektrina, kúrenie, voda, stravovanie, odpad, doprava, budovy a pozemky, nákup a vybavenie). Zo 607 slovenských škôl (o 65 škôl viac ako v minulom školskom roku, 123 MŠ, 372 ZŠ, 112 SŠ) aktuálne zapojených do programu, získalo certifikát 83 škôl.

Súťaž: Energia v našej škole

05.06 2012, Enviroportal

Víťazom štvrtého ročníka súťaže pre II. stupeň základných škôl, ktorú organizuje neinvestičný fond EkoFond, sa stala ZŠ na Mierovom námestí v Handlovej. Jej žiaci a učitelia uspeli s projektom Farebná energia pod jednou strechou školy.  Škola získala prvú cenu - realizáciu vybraného energetického opatrenia v hodnote 1 600 eur a  finančné prostriedky na nákup učebných pomôcok  v hodnote 1 500 eur.  EkoFond odovzdal ďalších 17 cien.