Vyšla Správa o stave životného prostredia Slovenskej republiky v roku 2011

13.01 2014, Enviroportal

Významnou formou realizácie osvetových aktivít a zabezpečovania informovanosti o životnom prostredí je Správa o stave životného prostredia Slovenskej republiky, ktorú vydáva Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky v spolupráci so Slovenskou agentúrou životného prostredia  pravidelne od roku 1993.

Žiaci z Liptova budú na Katarínu vyrábať vtáčie búdky

21.11 2013, MŽP SR

Zhotovenie kŕmidiel a príbytkov pre vtáky, ktoré prezimujú na území Slovenska. Aj o tombudeworkshops názvom Stavanie vtáčích búdok. Pre základné školy ho pripravila rezortná organizácia Ministerstva životného prostredia SR - Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši.

Najväčší ekoprogram sveta hľadá školy, ktoré sa chcú zmeniť

11.06 2013, Enviroportal

Priateľské vzťahy so žiakmi, zmena myslenia a správania, zmysluplne využitý čas, nadšenie a optimizmus. To všetko sa spája so školami, ktoré sú súčasťou vzdelávacieho ekoprogramu Zelená škola. V šk. roku 2013/14 otvára už svoj 9. ročník a jeho súčasťou sa môže stať každá škola na Slovensku. Stačí, ak sa do 15. septembra 2013 zaregistruje na stránke www.zelenaskola.sk a pripojí sa tak k „rodine“ 40 tisíc škôl v 53 krajinách sveta.

Životné prostredie na VŠ: Stredoeurópska vysoká škola v Skalici

13.05 2013, Enviroportal

Jednou zo súkromných vysokých škôl, ktoré ponúkajú vzdelanie v úzko profilovaných akreditovaných študijných programoch zameraných na environmentálne manažérstvo a životné prostredie je aj Stredoeurópska vysoká škola v Skalici (SEVS). Jej cieľom je rozvíjať poznanie a vzdelanosť na základe tvorivého vedeckého bádania. V roku 2012 bolo otvorené Vzdelávacie a konzultačné pracovisko SEVS, n.o.,aj v Košiciach.

Súťaž Dobrá klíma

04.05 2013, Enviroportal

Slovenská agentúra životného prostredia v marci tohto roku vyhlásila súťaž DOBRÁ KLÍMA, ktorá sa realizovala sa v rámci sprievodných podujatí  19. medzinárodného festivalu filmov o životnom prostredí ENVIROFILM 2013.
 

Na skládky nie sme krátki!

03.05 2013, Enviroportal

Občianske združenie TATRY, v rámci projektu Na skládky nie sme krátki!, vyhlasuje súťaž pre základné a stredné školy, ktorej cieľom je iniciovať realizáciu praktických a osvetovo-propagačných aktivít, týkajúcich sa problematiky nelegálnych skládok odpadu a inváznych druhov rastlín. Prihlášky do súťaže sú prijímané priebežne a všetky aktivity musia byť realizované v období od 1. mája 2013 do 30. novembra 2014.

Envirofilmom rozkvitne už deväť slovenských miest

02.05 2013, Enviroportal

Zaujímavé filmy a bohatý sprievodný program, to je medzinárodný festival filmov o životnom prostredí Envirofilm 2013. Do festivalového diania sa tento rok zapojí aj hlavné mesto Slovenska – Bratislava. Spolu s ňou „rozkvitne“ biely kvet – súčasť loga Envirofilmu –  aj v Banskej Bystrici, Zvolene, Banskej Štiavnici, Kremnici, Košiciach, Skalici, Poltári a Krupine. Týchto deväť slovenských miest bude Envirofilmom žiť od  3. – 8. júna. To, že sa festival začne deň pred Svetovým dňom životného prostredia, vôbec nie je náhoda. Jeho poslaním je snaha zvýšiť environmentálne povedomie širokej verejnosti.

Prievidzské deti udržiavajú tradíciu tvorby z odpadu a starajú sa o ekológiu

19.04 2013, Enviroportal

Jubilejný 10. ročník EKOROKU S NESTLÉ vyvrcholil v piatok 19. apríla 2013 na Námestí slobody v Prievidzi galaprogramom ku Dňu Zeme. Žiaci siedmych základných škôl z Prievidze sa verejnosti predstavili so svojimi výtvormi z papierových obalov, PET fliaš, tetrapakov a ďalších odpadových materiálov. Celkovým víťazom sa stala ZŠ Šafárika. Do EKOROKU sa zapojilo cca 3200 detí, ktoré spolu vyzbierali 120 550 kg papiera a zachránili tak 964 stromov.

Hodina s ekostopou pokračuje

10.04 2013, Enviroportal

Súťaž na tému ekologickej stopy Hodina s ekostopou pokračuje aj v roku 2013. V rámci školského programu Ekologická stopa vyhlásila Slovenská agentúra životného prostredia už III. ročník súťaže pre pedagógov o najzaujímavejšiu aktivitu na tému ekologickej stopy pod názvom Hodina s ekostopou

OZ TATRY: Na skládky nie sme krátki!

05.04 2013, Enviroportal

Cieľom celoslovenského projektu Na skládky nie sme krátki! je zvýšiť spoločenské vnímanie a občiansky záujem o problematiku nelegálnych skládok odpadu a s nimi súvisiacim výskytom inváznych druhov rastlín v krajine. Projekt, ktorý realizuje Občianske združenie TATRY, začne v máji a potrvá do februára 2015. Projekt vytvára veľký priestor pre zapojenie dobrovoľníkov do organizovania výchovno-vzdelávacích aktivít a do monitoringu životného prostredia vo svojom okolí.