Vedomostná súťaž EnvirOtázniky v on-line podobe

09.02 2012, Enviroportal

Slovenská agentúra životného prostredia vyhlásila po úspešnom šiestom ročníku olympiády o životnom prostredí EnvirOtáznikysiedmy ročník, ktorý sa nesie v duchu Ekologickej stopy. V predchádzajúcom ročníku sa do súťaže zapojilo vyše tisíc žiakov zo 140 základných škôl druhého stupňa.

Noc v škole

06.02 2012, Enviroportal

Zvolen - Súťaže, environmentálne aktivity, besedy, ekohry a iné prekvapenia čakajú na školopovinné deti vo Zvolene. Kým iné školy vo fašiangovom období organizujú karneval, Základná škola Hrnčiarska vo Zvolene v spolupráci s rezortnou organizáciou Ministerstva životného prostredia SR - Štátnou ochranou prírody SR - Správou Chránenej krajinnej oblasti Poľana (CHKO Poľana) pripravila pre svojich žiakov akciu zameranú na spoznávanie života nočných živočíchov. Podujatie plné zážitkov a prekvapení s názvom Noc v škole bude už v túto stredu, 8. februára 2012.

Minister Nagy chce enviroosvetu aj v maďarčine, rusínčine a v rómčine

03.02 2012, MŽP SR

Používať aj jazyky národnostných menšín v rámci environmentálnej výchovy - túto osobitnú úlohu dostala od tohto roku Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP). Organizácia pod vedením ministra životného prostredia Józsefa Nagya bola založená v roku 1993 a 19 rokov publikovala len slovenskom a občas v anglickom jazyku. V rámci svojich výchovných, vzdelávacích a osvetových aktivít v prospech ochrany životného prostredia by mala odteraz využívať menšinové jazyky v pomere počtu národnostných menšín na Slovensku.

DAPHNE: Svetový deň mokradí oslávia aj bratislavskí šiestaci

02.02 2012, Enviroportal

Dnes si ochrancovia prírody na celom svete pripomenú Svetový deň mokradí. 2. február sa stal pre mokrade významným dňom v roku 1971, kedy bol v iránskom meste Ramsar podpísaný Dohovor o  mokradiach, ktoré majú medzinárodný význam, najmä ako biotopy vodného vtáctva. Dohovor je známy aj ako Ramsarská konvencia. Slovenská republika je členom dohovoru od roku 1990. Na našom území sa nachádza 14 lokalít, ktoré sú medzinárodne významnými mokraďami.