Súťaž Dobrá klíma

04.05 2013, Enviroportal

Slovenská agentúra životného prostredia v marci tohto roku vyhlásila súťaž DOBRÁ KLÍMA, ktorá sa realizovala sa v rámci sprievodných podujatí  19. medzinárodného festivalu filmov o životnom prostredí ENVIROFILM 2013.
 

Na skládky nie sme krátki!

03.05 2013, Enviroportal

Občianske združenie TATRY, v rámci projektu Na skládky nie sme krátki!, vyhlasuje súťaž pre základné a stredné školy, ktorej cieľom je iniciovať realizáciu praktických a osvetovo-propagačných aktivít, týkajúcich sa problematiky nelegálnych skládok odpadu a inváznych druhov rastlín. Prihlášky do súťaže sú prijímané priebežne a všetky aktivity musia byť realizované v období od 1. mája 2013 do 30. novembra 2014.

Envirofilmom rozkvitne už deväť slovenských miest

02.05 2013, Enviroportal

Zaujímavé filmy a bohatý sprievodný program, to je medzinárodný festival filmov o životnom prostredí Envirofilm 2013. Do festivalového diania sa tento rok zapojí aj hlavné mesto Slovenska – Bratislava. Spolu s ňou „rozkvitne“ biely kvet – súčasť loga Envirofilmu –  aj v Banskej Bystrici, Zvolene, Banskej Štiavnici, Kremnici, Košiciach, Skalici, Poltári a Krupine. Týchto deväť slovenských miest bude Envirofilmom žiť od  3. – 8. júna. To, že sa festival začne deň pred Svetovým dňom životného prostredia, vôbec nie je náhoda. Jeho poslaním je snaha zvýšiť environmentálne povedomie širokej verejnosti.

Prievidzské deti udržiavajú tradíciu tvorby z odpadu a starajú sa o ekológiu

19.04 2013, Enviroportal

Jubilejný 10. ročník EKOROKU S NESTLÉ vyvrcholil v piatok 19. apríla 2013 na Námestí slobody v Prievidzi galaprogramom ku Dňu Zeme. Žiaci siedmych základných škôl z Prievidze sa verejnosti predstavili so svojimi výtvormi z papierových obalov, PET fliaš, tetrapakov a ďalších odpadových materiálov. Celkovým víťazom sa stala ZŠ Šafárika. Do EKOROKU sa zapojilo cca 3200 detí, ktoré spolu vyzbierali 120 550 kg papiera a zachránili tak 964 stromov.

Hodina s ekostopou pokračuje

10.04 2013, Enviroportal

Súťaž na tému ekologickej stopy Hodina s ekostopou pokračuje aj v roku 2013. V rámci školského programu Ekologická stopa vyhlásila Slovenská agentúra životného prostredia už III. ročník súťaže pre pedagógov o najzaujímavejšiu aktivitu na tému ekologickej stopy pod názvom Hodina s ekostopou

OZ TATRY: Na skládky nie sme krátki!

05.04 2013, Enviroportal

Cieľom celoslovenského projektu Na skládky nie sme krátki! je zvýšiť spoločenské vnímanie a občiansky záujem o problematiku nelegálnych skládok odpadu a s nimi súvisiacim výskytom inváznych druhov rastlín v krajine. Projekt, ktorý realizuje Občianske združenie TATRY, začne v máji a potrvá do februára 2015. Projekt vytvára veľký priestor pre zapojenie dobrovoľníkov do organizovania výchovno-vzdelávacích aktivít a do monitoringu životného prostredia vo svojom okolí.

Zelené podnikanie sa rodí už na stredných školách

18.03 2013, Enviroportal

Čo sa stane, keď podporíte kreativitu žiakov stredných elektrotechnických škôl? Začnú sa pýtať zaujímavé otázky. Prečo zbytočne svietia pouličné lampy v noci, keď po ulici nikto nechodí? Prečo si neviem jednoducho nájsť ukradnutý bicykel podľa GPS? Odpovede a biznis nápady, ktoré vzišli zo stredoškolských lavíc, predstaví projekt Najlepší nápad.

Životné prostredie na VŠ: Stráž prírody

15.03 2013, Enviroportal

Úlohou strážcu prírody je dokonale poznať zverené územie, ochraňovať jeho faunu a flóru, vzdelávať návštevníkov, poskytovať sprievodcovské služby a byť nápomocný pri riešení problémov. Slovenských profesionálnych strážcov prírody vychováva Výskumný ústav vysokohorskej biológie Žilinskej univerzity.

Prvého februára 2013 sa začína v Banskej Bystrici Týždeň mokradí

24.01 2013, Enviroportal

Cieľom podujatia je upozorniť širokú verejnosť na význam mokradí a nevyhnutnosť ochrany týchto ekosystémov. Súčasťou programu sú aktivity určené žiakom základných škôl, ale aj mládeži a dospelým.

ProEnviro: Súťaž o najlepší školský projekt

18.01 2013, Enviroportal

Slovenská agentúra životného prostredia v spolupráci s SHP Harmanec, a. s., a Slovenskou autobusovou dopravou Zvolen, a. s., vyhlásila VIII. ročník súťaže o najlepší environmentálny projekt organizovaný školou. s názvom. Poslaním súťaže ProEnviro 2012/ 2013 je propagácia a podpora projektov škôl smerom k trvalo udržateľnému rozvoju, zvýšenie záujmu žiakov a pedagógov o svoju školu a jej životné prostredie, rozvíjanie spolupráce či aktívnej účasti na riešení problémov komunity a regiónu.