Parlament schválil zníženie emisných limitov pre osobné automobily

26.02 2014, www.enviro.sk

Európsky parlament v utorok schválil nariadenie, ktoré povedie k postupnému zníženiu emisných limitov pre nové osobné automobily predávané v EÚ na 95g/km do roku 2020.

Emisie CO2: Ekologickejšie úžitkové vozidlá do roku 2020

15.01 2014, Europa.sk

Horná hranica emisií CO2 pre nové ľahké úžitkové vozidlá predávané v rámci EÚ by mali byť do roku 2020 znížené zo súčasných 203 g/km na 147 g/km.

Tuhé znečisťujúce látky a spôsob ich odstraňovania zo životného prostredia

15.10 2013, www.enviro.sk

Vychádzajúc z platnej environmentálnej legislatívy SR sa pod „tuhou znečisťujúcou látkou – rozumejú častice znečisťujúcej látky ľubovoľného tvaru, štruktúry alebo hustoty rozptýlené v plynnej fáze, ktoré sa pri odbere reprezentatívnej vzorky zachytili na vstupnej strane filtra...“

EK: Čistejší a bezpečnejší pohon pre naše autá

25.01 2013, Enviroportal

Návrh Komisie má priniesť hustejšiu sieť nabíjacích miest a čerpacích staníc s alternatívnymi palivami, v roku 2020 by malo byť na Slovensku až 4 000 nabíjacích staníc. Rozšírenie automobilov poháňaných elektrickou energiou, vodíkom alebo zemným plynom zníži našu závislosť od dovozu ropy a prispeje k zníženiu skleníkových plynov. Širokému využitiu alternatívnych palív bránia vysoké ceny vozidiel, nízka akceptácia zo strany spotrebiteľov, ako aj nedostatok nabíjacích a čerpacích miest.

V Dome Európy ocenili občianske nápady pre lepšie využitie fondov EÚ

18.01 2013, Enviroportal

V stredu v Bratislave vyvrcholila súťaž organizovaná Priateľmi Zeme-CEPA Lepšie nápady pre fondy EÚ podujatím nazvaným Ako priblížiť fondy EÚ ľuďom. Na podujatie pod záštitou Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku boli pozvaní zástupcovia štátu, samospráv, občianskej spoločnosti, ako aj aktívni občania, ktorí sa súťaže zúčastnili.

Viedeň bojuje s pretlakom áut

11.06 2012, Enviroportal

Bratislava plánuje zaviesť od januára 2013 nový spôsob hospodárenia s parkovacími miestami v centra mesta. Je to prvý krok k spusteniu jednotnej parkovacej politiky. Nižší počet parkujúcich áut prináša lepšie využívanie verejných priestranstiev a vyššiu kvalitu života v meste.

Pôvodný návrh kompenzačných opatrení mohol zablokovať výstavbu diaľnice D4

01.01 2012,

Je potrebné hľadať iné riešenie ak v novom návrhu kompenzačných opatrení majú niektorí neféroví vlastníci nereálne prehnané finančné požiadavky.