Hlavnou témou posledného tohtoročného populárno-náučného časopisu ENVIROMAGAZÍN je zelené bývanie. Ako sa uplatňuje v praxi a aký je jeho význam, sa dozviete prostredníctvom príspevkov o stavebných materiáloch pre zdravé bývanie, o význame životného cyklu stavebných materiálov, ale aj celých budov.
Viac informácií: www.enviromagazin.sk

 

Zmena klímy je vo všeobecnosti globálnym problémom, ale minimalizácia rizík a realizácia adaptačných opatrení na prispôsobenie sa zmene klímy je záležitosť lokálna. Príklady realizácie adaptačných opatrení, ktorých cieľom je podporovať a zabezpečovať vlastnosti krajiny, ktoré už od lokálnej úrovne zlepšujú mikroklimatické pomery, hydroklimatické pomery a prispievajú k zlepšeniu širších geoklimatických podmienok, sú uvedené v Katalógu vybraných adaptačných opatrení na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy vo vzťahu k využitiu krajiny pre samosprávy, ktorý vydala Slovenská agentúra životného prostredia.

Európska komisia spustila sériu konzultácií týkajúcich sa merania environmentálnej stopy produktov a organizácií zohľadňujúcich životný cyklus. Dotazník je možné vyplniť do 18. 12. 2018 a je určený pre:
Podnikateľské subjekty
Investorov a finančné inštitúcie
Mimovládne organizácie
Verejnú a štátnu správu, medzinárodné organizácie
Vlastníkov patentov


Národný park Veľká Fatra prináša možnosť sledovať živé prenosy z umelo vytvoreného jazierka, ktoré slúži na bahnenie diviačej a jelenej zveri. Keďže v lízkosti lokality nie je iný vodný zdroj, určita sa objavia aj medvede, v jesenných mesiacoch sa už pred kamerou môžu objaviť vlci a rys. Doteraz sa pri jazierku zastavili líška, jazvec, kuna, medveď , jelenica a dravec včelár lesný.

Online prenos: http://npvelkafatra.sopsr.sk/ziva-kamera/

 

Odporúčame z videotéky

Diesneyland na najkvalitnejšej pôde Moravy DVD

Režisér:

Najnovšie akcie

Objavovanie Krymu s botanikom

13.12.2018 - 13.12.2018
Zvolen, reštaurácia U Alexa (v priestoroch pivárne), nám. SNP 36

Pracovné ponuky v ŽP

Technológ

29.11.2018,Cloetta Slovakia s.r.o.Levice, Slovensko, okres Levice

Data Administrator

5.12.2018,Cloetta Slovakia s.r.o.Levice, Slovakia, okres Levice
Ďaľšie ponuky

Projekty a výzvy

Ďaľšie výzvy

Greenpeace: Zákon o environmentálnych záťažiach nebude ani v tomto roku! Greenpeace: Zákon o environmentálnych záťažiach nebude ani v tomto roku!

30.01. 2007, Enviroportal

Aj napriek tomu, že MŽP SR opäť tvrdí, že problematika environmentálnych záťaží je prioritou, ani tento rok sa podľa názoru Greenpeace nepočíta s prijatím zákona, ktorý by túto problematiku riešil.

CEA: Európania podporujú obnoviteľné zdroje energie CEA: Európania podporujú obnoviteľné zdroje energie

30.01. 2007, Enviroportal

Bratislava 26. januára (CEA) - Podľa rozsiahleho prieskumu verejnej mienky, ktorý v týchto dňoch zverejnila Európska komisia, podporuje veľká väčšina Európanov využívanie obnoviteľných zdrojov energie. Výskum Eurobarometer, pod názvom Energy Technologies - knowledge, perception, measures, tvorila skupina šestnástich otázok venovaná znalostiam a postojom občanov EÚ v oblasti energetiky. Prieskum sa uskutočnil v 25 krajinách únie na vzorke 24 815 respondentov.

Osrblie desať rokov po kalamite Osrblie desať rokov po kalamite

30.01. 2007, Enviroportal

Lesníci a ochrancovia prírody majú v mnohých oblastiach spoločný cieľ. Predovšetkým v tom, aby krajina ovplývala zdravými a stabilnými lesnými ekosystémami. Akonáhle však do tejto harmónie zasiahne ničivý živel, napríklad v podobe veternej smršte, zhoda o revitalizácii postihnutého územia už nie je taká jednoznačná.

Zistenia policajných a požiarnych expertov naplnili firmu DETOX obavami Zistenia policajných a požiarnych expertov naplnili firmu DETOX obavami

30.01. 2007, Enviroportal

Banská Bystrica 26. januára - Vedenie spoločnosti DETOX s obavami prijalo informácie zo správy policajných a požiarnych špecialistov, z ktorých vyplýva, že požiar v sklade firmy v bratislavskej mestskej časti Petržalka spôsobil neznámy človek.

Pripomienkové konanie: Program rozvoja vidieka Slovenskej republiky na programovacie obdobie 2007 - 2013 Pripomienkové konanie: Program rozvoja vidieka Slovenskej republiky na programovacie obdobie 2007 - 2013

29.01. 2007, Enviroportal

Nová politika rozvoja vidieka pre obdobie 2007-2013 ponúka nástroje na dosiahnutie ekonomického rastu prostredníctvom trhovej orientácie, zlepšenie kvality životného prostredia, ktoré prispieva aj k udržaniu atraktívnosti vidieka ako i vytvoreniu možností pre aktivity podporujúce ekonomiku a zamestnanosť.

Pripomienkové konanie: Návrh na udelenie výnimky z uznesenia vlády SR č. 72 z 25. 1. 2006 v znení uznesenia vlády SR č. 166 z 22. 2. 2006 a uznesenia vlády SR č. 208 z 1. 3. 2006 pre Agrokomplex... Pripomienkové konanie: Návrh na udelenie výnimky z uznesenia vlády SR č. 72 z 25. 1. 2006 v znení uznesenia vlády SR č. 166 z 22. 2. 2006 a uznesenia vlády SR č. 208 z 1. 3. 2006 pre Agrokomplex...

29.01.2007, Enviroportal

Materiál sa predkladá ako iniciatívny na základe potreby riešenia prevodu vlastníctva prebytočného nehnuteľného majetku štátu v správe príspevkovej organizácie Agrokomplex - Výstavníctvo Nitra v zriaďovacej pôsobnosti Ministerstva pôdohospodárstva SR.

Ekodrobček - veľká kniha o prírode pre deti Ekodrobček - veľká kniha o prírode pre deti

29.01.2007, Enviroportal

Voda, vzduch, rastliny, zvieratá, človek... Všetko spolu súvisí a jedno bez druhého nemôže existovať. To všetci dobre vieme. Vedia to však už aj malé deti? Deti v materských školách? Túto otázku si položili tri študentky Súkromného gymnázia v Lučenci, keď premýšľali o téme práce v rámci Stredoškolskej odbornej činnosti (SOČ). A rozhodli sa vytvoriť knihu o ekológii a prírode pre starší predškolský vek. Nazvali ju Ekodrobček.

Európske dediny majú budúcnosť Európske dediny majú budúcnosť

29.01.2007, Enviroportal

"Európske dediny majú budúcnosť" - Takto zhodnotil vo svojom prejave rozvoj vidieka v Európe zástupca generálneho riaditeľa DG Poľnohospodárstvo Európskej komisie Dirk Ahner počas slávnostného udeľovania ocenení v súťaži o Európsku cenu obnovy dediny, ktoré sa konalo v dňoch 21. - 23. 9. 2006 v obci Ummendorf (spolková krajina Sasko-Anhaltsko).

Možnosti finančnej podpory geotermálnej energie a iných druhov OZE Možnosti finančnej podpory geotermálnej energie a iných druhov OZE

29.01.2007, Enviroportal

Prinášame prehľad možností finančnej podpory geotermálnej energie a iných druhov obnoviteľných zdrojv energie - OZE tak, ako ich na svjich stránkach zverejnilo Ministerstvo hospodárstva SR.

Minister pôdohospodárstva bude rokovať v Bruseli Minister pôdohospodárstva bude rokovať v Bruseli

28.01.2007, Enviroportal

Minister pôdohospodárstva SR Miroslav Jureňa sa zúčastní dňa 29. 1. 2007 na zasadnutí Rady ministrov poľnohospodárstva a rybného hospodárstva v Bruseli.

Na Slovensku už štvrtý rok funguje živé lesnícke múzeum Na Slovensku už štvrtý rok funguje živé lesnícke múzeum

27.01.2007, Enviroportal

Napriek tomu, že lesy sa rozprestierajú na 41 % územia Slovenska, otázky súvisiace s ich spravovaním zaberajú v myslení verejnosti priestor omnoho menší. Navyše tento býva často vyplnený predstavami o lesníkoch, ktorí lesom viac škodia, ako pomáhajú. Aspoň donedávna to tak bolo. Príčiny tohto stavu by sa našli mnohé, ostaňme však pri tej rozhodujúcej: tou sme my - samotní lesníci! Nie preto, že by sme svojej práci nerozumeli, alebo ju nevykonávali dobre, ale preto, že sme pripustili, aby jej podstata spoluobčanom unikala.